Skip to Main Content
Play Video

ארגון ביחד יוצרים עולם חדש

דמיינו עולם שבו אנחנו מאושרים ומחוברים, מגשימים את הייעוד שלנו, רגועים ברמה הכלכלית, עם שפע פנאי, להנאה, לתחביבים ומשפחה. אנחנו לא במירוץ יותר – אנחנו בחיים.

דמיינו שאנחנו מפסיקים לבזבז אנרגיה על דברים לא חשובים, שלא מפתחים אותנו, שכל המערכות עובדות בשבילנו כדי ליצור לנו חיים טובים יותר, נוחים יותר, מאושרים יותר.

דמיינו קהילה עולמית מאוחדת ומחוברת, שמבינה שאנחנו אחד, שלמרות ההבדלים, לכולנו יש רצון עמוק, להיות מי שאנחנו באמת, להגשים את הייעוד שלנו וליצור עולם טוב יותר לנו ולילדינו. קהילה שהחיבור שלה הוא אהבה וערבות הדדית, קהילה שיוצרת מערכות חדשות, שעובדות למעננו ודואגות לנו באמת!

עכשיו, אפשר להפסיק רק לדמיין , זה כבר קורה כאן ועכשיו.
בשנה האחרונה, הקמנו את התשתיות ליצירת הרשת הזו. חיברנו ביחד מאות ארגונים גדולים וקהילות ענקיות עם יזמים ואנשי עסקים, ועוד רבים וטובים שכבר עכשיו פועלים לשינוי ויוצרים סביבם מציאות טובה יותר!
ביחד, ממש בימים אלה, אנחנו יוצרים את העולם החדש הזה בתחומים המהותיים של החיים:
תקשורת, כלכלה, חינוך, בריאות, סביבה וקיימות, ועוד.

כולנו מבינים שהכח שלנו גדול יותר ביחד,
כולנו יודעים שככה יוצרים שינוי.
ואתם? אתם מוזמנים להיות שותפים!

ביחד יוצרים עולם  חדש!