Skip to Main Content

נועה מלכה תומר

אחראית על רישות קהילות בצוות אדמות
פסיכותראפיסטית גופנית, מורה ליוגה, מנחה, מפיקה ויזמית
מתמחה באקטיביזם שמאני
בתשוקה ליצור יחד מציאות חדשה על האדמה

יותם איטח

מחבר בין חומר לרוח… חלוץ המביא חלום למציאות ובזמנים אלו מקים את אדמת ‘אקאשיק קונקשאן’ האדמה הראשונה באירגון ביחד. “Life Is Bless and Love Is Bliss”.