Skip to Main Content

בן תיק

יזם סביבתי וחברתי ממייסדי ארגון לבחור ירוק. חובל לשעבר בעל רקע פיננסי, עסקי ורוחני הפועל להקים רשת של מרכזי שיקום סביבה, קהילה ותודעה.

אילן מנדל

מייסד ומנכ"ל-לשעבר של העמותה הבינלאומית לשיקום האקלים, איש הייטק, תואר במדעי המחשב ובקולנוע וטלויזיה, חובל מצטיין ומפקד דבור, אבא לשיראל ואליה.